•  
     

   دفترمرکزی:تهران-خیابان آزادی-نبش خیابان شادمان-روبروی شرکت زمزم-پلاک415


   کدپستی:                                                                           1456614646
   تلفن:                                                                                  66052100                                                
   نمابر:                                                                                66085021
                                                                                                       
   کارخانه:کیلومتر70اتوبان تهران-قزوین/شهرصنعتی هشتگرد-فازدوم-خیابان نسترن11

   صندوق پستی کارخانه(هشتگرد):                                       3360015/101
   تلفن:                                                        2743-3699-02644222709
   نمابر:                                                                            02644230446
  پست الکترونیکی:                                                 info@latifpaper.com
  سامانه پیام کوتاه:                                                           100066051562